Domeinnaam vragen - oplossingen

Hoe stel ik mijn webmail in?


Zo stelt u uw webmail in:


A. Hoe krijg ik toegang tot webmail?

- Ga naar de Webmail

- Geef gebruikersnaam of login in. Dit is uw volledig mail adres (bijvoorbeeld: regen@boog.com)

- Geef uw paswoord in dat u van ons ontving (Opgelet: dit is niet hetzelfde paswoord dat u ontving voor de Domain Manager)

Het voordeel van webmail is dat u uw mail kan opvragen vanop gelijk welke computer aangesloten op internet.


B. Mogelijkheden - Filters

De plaats van de filter in de lijst met filters bepaalt de volgorde in dewelke de filter behandeld wordt. Eerst komt de eerste filter, dan de tweede, enz.

Met filters kunt u dus een actie ondernemen als bepaalde voorwaarden voldaan zijn.
Voorbeeld 1: U kunt elke inkomende mail die gericht is aan regen@boog.com klasseren in de map 'regen'.

Voorbeeld 2: U kunt elke mail die het woord 'klant' bevat doorsturen naar een ander mail adres.

Opgelet: U kan echter geen 2 acties ondernemen voor dezelfde criteria. De eerste filter (hoogst in de lijst) zal bepalen welke actie ondernomen wordt.

C. Mogelijkheden - Algemeen
'Stuur ieder bericht door naar het volgende adres':
Alle inkomende mails worden doorgestuurd naar het opgegeven adres en worden ook in de inbox geplaatst, of in een andere map, volgens de acties van een eventuele filter.

Voorbeeld 3: U wilt elke inkomende mail die gericht is aan regen@boog.com klasseren in de map regen en tegelijk wilt u elke inkomende mail doorsturen naar een ander mail adres.
In 'Mogelijkheden - Filters', maakt u een filter aan die de mail plaatst in de map regen.
In 'Mogelijkheden - Algemeen - Stuur ieder bericht door naar het volgende adres', vult u het adres in waar u de mails wilt doorsturen.


Indien u 'Lever niet aan deze mailbox' aanvinkt, dan wordt geen enkele mail in de mailbox van Register.eu afgeleverd. Alle inkomende mails worden dan doorgestuurd naar het opgegeven adres.

Back